Základní škola Povážská Strakonice

Základní škola Povážská Strakonice

Velké náměstí 1
386 01 Strakonice I

Informace o instituci Základní škola Povážská Strakonice

V současné době má škola tři součásti: základní školu, školní družinu a školní jídelnu.

 

Škola pracuje podle svého školního vzdělávacího programu NOT (Náročnost, Otevřenost, Tvořivost) se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, především žáky nadané. V rámci projektu Příležitost pro každého, šance pro všechny, financovaného částečně z ESF, nabízí škola v rámci školního poradenského pracoviště spolupráci se školní psycholožkou při diagnostice žáků, dále kroužky Arteterapie, Vědník pro nadané, Logopedie a Relaxace. Individualizaci výuky napomáhají dvě pedagogické asistentky. Škola nabízí žákům účast v nepovinných předmětech - na prvním stupni probíhá výuka angličtiny. V rámci mimoškolní činnosti jsou nabízeny další kroužky – atletický, florbalový, zdravotnický, keramický, fotbalový, aerobik, španělština, francouzština a hra na kytaru.

 

Kapacita: 630 žáků

Kde nás najdete?

Zobrazit